האם נשים בהריון יכולות לעסוק בריצה?

האם ריצה במהלך תקופת ההיריון גורמת ללידה מוקדמת ולמשקל ילוד נמוך יותר?
פעמים רבות עולה השאלה "האם נשים בהריון יכולות לעסוק בריצה"?
לא מעט נשים פעילות גופנית שנכנסות להריון מפסיקות לרוץ על אף שההיריון מאובחן תקין. קיים חשש לעסוק בריצה בתקופת ההיריון, כאשר אחת הסיבות לכך קשורה בטענה כי ריצה עלולה לקדם לידה מוקדמת ולהוביל ללידת תינוק במשקל קטן מהנורמה.
במחקר שפורסם בשנת 2018 נבדקו 1,293 נשים אשר עסקו באימוני ריצה לפני כניסתן להריון. לציין כי הנשים עסקו בריצה חובבנית בשעות הפנאי, ולא עסקו בספורט תחרותי.
# כל הנשים חולקו ל- 2 קבוצות:
1) נשים שעסקו בריצה לפני כניסתן להריון וברגע ידיעתן על ההריון הפסיקו לרוץ.
2) נשים שעסקו בריצה לפני כניסתן להריון אבל המשיכו את אימוני הריצה גם במהלך תקופת ההריון. קבוצה זו דורגה בהתאם לכמות הקילומטרים הממוצעת בשבוע שכל אישה רצה (5 ק"מ בשבוע, 12-6 ק"מ בשבוע ומעל 12 ק"מ בשבוע) ועד איזה טרימסטר המשיכה לרוץ.
# הפרמטרים שנבדקו:
א. שבוע הלידה - האם נשים שהמשיכו לרוץ בתקופת ההריון ילדו לידה מוקדמת מהמשוער?
ב. משקל הילוד - האם לנשים שהמשיכו לרוץ בתקופת ההריון נולדו תינוקות במשקל נמוך יותר בהשוואה לקבוצת ביקורת?
ג. אופן ביצוע הלידה (רגילה, מכשירנית, קיסרית).
הערה: לידה מכשירנית היא לידה באמצעות התערבות של וואקום או מלקחיים.
ד. מדד BMI של האם היולדת.

# תוצאות המחקר:
א. שבוע הלידה: לא היה הבדל בין שבוע הלידה בקרב קבוצת הנשים שהמשיכו לרוץ עד סוף ההריון לבין שבוע הלידה בקרב אלו שלא רצו או הפסיקו את הריצה במהלך תקופת ההריון.
ב. משקל הילוד: לא היה הבדל באחוזון המשקל של הוולד בין הקבוצות, כולל בין הנשים שרצו עד 5 ק"מ בשבוע לבין אלו שרצו מעל 12 ק"מ בשבוע.
ג. אופן ביצוע הלידה: נשים שהמשיכו לרוץ עד תום תקופת ההריון (בהשוואה לאלו שעצרו במהלך התקופה) היו בעלות סבירות גבוהה יותר של כ- 25% ללידה מכשירנית.
בניסיון להסביר את הממצא הנ"ל, טענו החוקרים (ציטוט):
There is a plausible mechanism for an increase in assistance in runners, where exercised pelvic floor muscles may provide a soft tissue resistance to crowning of the fetal head that results in delay in second stage and an increased requirement for assisted vaginal delivery
ד. BMI גבוה יותר נראה בקרב הנשים שהפסיקו לרוץ.
החוקרים טוענים כי לא ניתן להשליך באופן ישיר על קשר הדוק בין ריצה במהלך ההיריון לבין BMI האישה בתקופה זו, משום שככל הנראה נשים שהמשיכו לרוץ במהלך ההיריון הן נשים שמראש מחויבות יותר לתכנית ריצה (או לאורח חיים פעיל בכלל) ומכאן התחילו את ההיריון ב-BMI נמוך יותר.

# סיכום ומסקנות המחקר:
א. ריצה חובבנית של 12-1 ק"מ בשבוע, במהלך ההיריון, לא גורמת ללידה מוקדמת.
ב. ריצה חובבנית של 12-1 ק"מ בשבוע במהלך ההיריון לא משפיעה על משקל התינוק בעת הלידה.
ג. ריצה עד סוף תקופת ההריון מעלה את הסבירות ללידה מכשירנית בהשוואה לנשים שהפסיקו קודם לכן. יחד עם זאת, בטרם נגבש המלצה ברורה, יש לקיים מחקרים נוספים שיבדקו את הקשר הנ"ל.

# מקור המחקר:
Kuhrt K, Harmon M, Hezelgrave NL, et al. Is recreational running associated with earlier delivery and lower birth weight in women who continue to run during pregnancy? An international retrospective cohort study of running habits of 1293 female runners during pregnancy. BMJ Open Sport & Exercise Medicine 2018 

מאמרים נוספים